Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Προληπτικός Οδοντιατρικός έλεγχος στους ωφελούμενους μας, σε συνεργασία με το Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Σωτηρία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Ιδρύματος η «Θεοτόκος» σε συνεργασία με το Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Σωτηρία, οργάνωσε και πραγματοποίησε στις 13 Νοεμβρίου, στον χώρο του Ιδρύματος προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο στους ωφελούμενους μας.
Συνολικά σήμερα ελέγχθηκαν 120 ωφελούμενοι. Η συνεργασία θα συνεχιστεί και σε επόμενο έλεγχο για την εξέταση των υπόλοιπων ωφελούμενων του φορέα.

Scroll to Top