Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Στις 5 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων | ΥΛΑ

Στις 5 Ιανουαρίου, στο Ίδρυμα “Η Θεοτόκος”, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων, από την Κα. Πηνελόπη Βιτάλη, Ψυχολόγο και την Κα. Νεκταρία Σηφάκη, Εργοθεραπεύτρια και Προϊσταμένη των τμημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν επαγγελματίες από το φορέα καθώς και από τον οργανισμό ΠΛΟΕΣ – Ε.ΨΥ.ΜΕ.

Η Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων βασίζεται στην προσέγγιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την αναπηρία. Σύμφωνα με αυτή, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα χωρίς αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως μέλη της ίδιας κοινωνίας. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΥΛΑ, τα ΑμεΑ στηρίζονται στο να αποφασίζουν για τον εαυτό τους, με τη μη κατευθυντική βοήθεια ενός Υποστηρικτή που τα ίδια επιλέγουν. Η δυνατότητα λήψης αποφάσεων αυξάνει το προσωπικό αίσθημα ελέγχου και αυτεπάρκειας και προάγει την αυτονομία και την αυτοπεποίθηση.

Η εκπαίδευση σε νέες μεθοδολογίες, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους ωφελούμενους των δομών μας, προάγοντας την αυτονόμηση και την κοινωνική τους ένταξη. Ευχαριστούμε πολύ

Scroll to Top