Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Συμμετοχή κοινωνικής υπηρεσίας Θεοτόκος σε ημερίδα με θέμα «Ημέρα Σταδιοδρομίας»

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, οι κοινωνικοί λειτουργοί της κατάρτισης του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος», Κα. Αρτελάρη Χ. και κ. Μαυραντωνάκης Αλ., συμμετείχαν στην ημερίδα με θέμα «Ημέρα Σταδιοδρομίας», που διοργανώθηκε από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ/Λ Αγίου Δημητρίου. Παρουσιάστηκαν οι προϋποθέσεις ένταξης και η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων ωφελούμενων. Έγινε ενημέρωση για τα προγράμματα κατάρτισης καθώς και οι προοπτικές αποκατάστασης στην αγορά εργασίας.

Στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες για τις προοπτικές εκπαίδευσης και εργασίας μετά το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ/Λ.

ημερίδα Ημέρα Σταδιοδρομίας
Scroll to Top