Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Διαδικτυακή Εθνική Δράση Ευαισθητοποίησης (National Awareness Events NARE) Διασφαλίζοντας την Ποιότητα Υπηρεσιών και την Ποιότητας Ζωής: Εργαλεία για τη μέτρηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία

Στις 19 Δεκεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση (European Platform for Rehabilitation EPR) συνδιοργανώνει μαζί με ένα από τα ελληνικά μέλη της, το Ίδρυμα Θεοτόκος, μια διαδικτυακή Εθνική Δράση Ευαισθητοποίησης (National Awareness Events NARE) με τίτλο: Διασφάλιση Ποιοτικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής: Εργαλεία για τη μέτρηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία. Με το βλέμμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για να ενημερώσει για την ποιότητα των υπηρεσιών, την πιστοποίηση ποιότητας και το EQUASS (Ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης ποιότητας που ανήκει στο EPR).

Στη διαδικτυακή εκδήλωση θα συμμετάσχουν ειδικοί στον τομέα που θα μας παρουσιάσουν το γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης της ποιότητας, ποιος είναι ο αντίκτυπος της μέτρησης της ποιότητας ζωής στις υπηρεσίες και ποια είναι η εθνική και περιφερειακή πραγματικότητα της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, θα έχουμε παρουσιάσεις από στελέχη ποιότητας στην Ελλάδα και θα συζητήσουμε με Έλληνες παρόχους υπηρεσιών για το θέμα αυτό.
Αυτή η εκδήλωση NARE απευθύνεται σε παρόχους υπηρεσιών και επαγγελματίες που ασχολούνται με την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ελάτε μαζί μας! Εγγραφείτε στο ακόλουθο link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdBXz5fRXQ03c…/viewform μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2023.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.epr.eu/?post_type=event&p=7334
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και θα υπάρχει διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά.
EPR - Διασφάλιση Ποιοτικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής
Scroll to Top