Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Συνεργασία Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» και Δήμου Ιλίου

Επιβεβαίωση μιας δημιουργικής συνεργασίας του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» με το Δήμο Ιλίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης.

Scroll to Top