Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Train the Competent: Εκπαίδευση νέων

Τον Μάιο και Ιούνιο, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus “Train the Competent”, 8 νέοι παρακολούθησαν την εκπαίδευση για Υποστηρικτές Ομότιμων (Peer Supporters). Έμαθαν για τον ρόλο του υποστηρικτή και πως να λειτουργήσουν βοηθητικά προς άλλους είτε δίνοντας συμβουλές για θέματα διαβίωσης είτε για τη διδασκαλία μιας πρακτικής δεξιότητας.  Ήταν μια εντατική 8ωρη εκπαίδευση με πρακτικές ασκήσεις για την εκμάθηση  δεξιοτήτων ακρόασης, παρουσίασης, διδασκαλίας και πολλά άλλα. Περιμένουμε τους νέους μας Υποστηρικτές Ομότιμων να επιστρέψουν τον Σεπτέμβριο και να αναλάβουνε το νέο τους ρόλο.

Scroll to Top