Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Υπηρεσίες

Ξυλουργική

Τέχνες / Ειδικότητες:

Η εκπαίδευση  των νέων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, επιτυγχάνεται μέσω της παραγωγής ξύλινων αντικειμένων – που αποτελούν παραγγελίες  εξωτερικών συνεργατών- και της δημιουργίας ή της επισκευής του ξύλινου εξοπλισμού του ιδρύματος.

Θέλεις να προσφέρεις;

Scroll to Top