Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

ERASMUS+ Project “Τrain the Competent”

Στις 13, 14 & 15 Νοεμβρίου έλαβε χώρα η εναρκτήρια συνάντηση για το ERASMUS+ Project “Τrain the Competent”, στην οποία παραβρέθηκαν η Κα Αρσενοπούλου Βάια και η Κα Ζερβάκη Μαριάνζ.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην εκπαίδευση λειτουργικών ατόμων με αναπηρία και στην απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως συν-εκπαιδευτές. Θα είναι σε θέση να στηρίξουν τους ομότιμους τους στην προετοιμασία για πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να αναλαμβάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης προς εργοδότες και την κοινότητα.

Συμμετέχουν 9 οργανισμοί από Ουγγαρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Νορβηγία, Ρουμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Επικεφαλής του Προγράμματος είναι το Salva Vita από την Ουγγαρία. Την πρώτη συνάντηση την φιλοξένησε το Κέντρο Αποκατάστασης CRGP στην Πορτογαλία.

Scroll to Top