Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Erasmus+ JUMP TO JOB

Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS + JUMP TO JOB, όπου συμμετέχει το Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος», ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της εκπαίδευσης μιας ομάδας νέων του Ιδρύματος με την μέθοδο   #frogmethodology, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην εργασία.

Scroll to Top