Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Erasmus+ “Train the Compitent”

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ “Τrain the Competent” πραγματοποιήθηκαν 6 διαδικτυακές ολοήμερες εκπαιδεύσεις από τις 18 Ιανουαρίου 2021 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2021. Συμμετείχαν 17 άτομα από 8 χώρες.

Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν θα μεταδοθούν στους εκπαιδευτές του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», οι οποίοι θα εκπαιδεύσουν 8 νέους/νέες ως συν-εκπαιδευτές ή υποστηρικτές ομότιμων. Ο στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι να αποκτήσουν δεξιότητες και προσόντα έτσι ώστε να είναι σε θέση να στηρίξουν τους ομότιμους νέους/νέες στην προετοιμασία για πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην αυτόνομη ζωή. Τέλος  να μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης προς εργοδότες και την κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://trainthecompetent.eu/

Scroll to Top