Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης συμμετεχόντων του προγράμματος

«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”»

———-

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  με τίτλο «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”» με κωδικό ΟΠΣ 5001577 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» παραθέτεται ο οριστικός πίνακας συμμετεχόντων.

      Τελευταία Ενημέρωση :  2 October 2018 – [2018-7-02 13:53:00] 

Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης

Α/ΑΑριθμός ΠρωτοκόλλουΜόρια
1172
2468
3568
4360
5240

Τελευταία Ενημέρωση :2 October 2018 – [2018-7-02 13:53:00] 

Scroll to Top