Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πίνακας μοριοδότησης συμμετεχόντων του προγράμματος  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  με τίτλο «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”» με κωδικό ΟΠΣ 5001577 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» παραθέτεται ο προσωρινός πίνακας συμμετεχόντων.

Τελευταία Ενημέρωση : 12 Sep 2018 – [2018-12-09 11:21:00]

Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης

Α/ΑΑριθμός ΠρωτοκόλλουΜόρια
1172
2468
3568
4360
5240

Τελευταία Ενημέρωση :12 Sep 2018 – [2018-12-09 11:21:00]

Scroll to Top