Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής

Το Ι.Π.Α.Π « Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ » – Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΚΔΗΦ –  Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”», με κωδικό MIS 5001577.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε 97 ωφελούμενους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Οι υπηρεσίες παρέχονται από το Κ.Δ.Η.Φ  Ι.Π.Α.Π « Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ » στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του φορέα επί της οδού Θεοτόκου 2 στο Ίλιον, από εξειδικευμένο προσωπικό, για 8 ώρες 5 ημέρες ανά εβδομάδα για 3 έτη.

Για κάθε ωφελούμενο του προγράμματος δημιουργείται εξατομικευμένο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών βάσει των αναγκών του και της λειτουργικότητάς του, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή  Ιατρικών και διεπιστημονικών θεραπευτικών υπηρεσιών, διατροφή και μετακίνηση των ωφελούμενων από και προς το Ίδρυμα.

Scroll to Top