Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Συνάντηση στο Ταλίν για το Erasmus+ ”Work@ble”.

 Στις 27&28 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν, την πρωτεύουσα της Εσθονίας, η δεύτερη διακρατική συνάντηση για το project Erasmus+ ”Work@ble”. 

https://www.workable-project.eu/ .

Scroll to Top