Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

«Προάγουμε την Αναπηρία»

https://mazigiatopaidi.gr/el/articles/proagoyme-tin-anapiria

«Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», με στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας στην πανδημία COVID-19, υλοποίησε το έργο με τίτλο «Προάγουμε την Αναπηρία» (Upraise Disability), με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ταμείου Αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Η πανδημία επηρέασε δυσανάλογα τα άτομα με αναπηρία, καθώς η ευαλωτότητα της υγείας τους σε συνάρτηση με τις κινητικές ή νοητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, περιόρισαν σημαντικά, την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες και πληροφορίες.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε ένα σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, που ενσωματώνει τις ανάγκες των ΑμεΑ, των οικογενειών τους και των φορέων παροχής υπηρεσιών σε αυτά και βελτιώνει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες.

Ως φορέας υλοποίησης, η Ένωση συνεργάστηκε με τρία από τα σωματεία μέλη της που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος», την «Eταιρεία Προστασίας Σπαστικών- Πόρτα Ανοιχτή» και το «Ίδρυμα Κοινωνικής εργασίας Χατζηπατέρειο».

Προσβασιμότητα – Ενσωμάτωση –  Επικοινωνία

Η ομάδα έργου σχεδίασε δράσεις σε τρεις άξονες, με μέλημα τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε υπηρεσίες και πληροφόρηση την περίοδο της πανδημίας, την ενσωμάτωση των αναγκών τους στο σχεδιασμό των πολιτικών για την αναπηρία, σε συνθήκες κρίσης  όπως αυτές που δημιούργησε η πανδημία και τη δημιουργία αποτελεσματικών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ της κοινότητας των ανθρώπων με αναπηρίες και των φορέων χάραξης κοινωνικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο του έργου: 

Αναπτύχθηκε ένα πιλοτικό εργαλείο για την απομακρυσμένη πρόσβαση των ΑμεΑ σε υπηρεσίες εκπαίδευσης από το Ίδρυμα Θεοτόκος.

Εκπονήθηκε μελέτη για την «Ανάδειξη των Προκλήσεων & Καλών Πρακτικών που αναπτύχθηκαν σε φορείς που εξυπηρετούν ΑμεΑ την περίοδο της πανδημίας Covid-19» σε συνεργασία με 13 φορείς που εξυπηρετούν ΑμεΑ πανελλαδικά, από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών –Πόρτα Ανοιχτή Εκπονήθηκε μελέτη  για τις «Επιπτώσεις της Πανδημίας COVID-19 στην κοινότητα των ΑμεΑ» που εξυπηρετούν οι φορείς της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, από το  Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας – Χατζηπατέρειο.

Δημιουργήθηκαν υλικά  επικοινωνίας, τεκμηριωμένα από τις μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος, Videos, Podcasts, Posters

Συντάχθηκε «Κείμενο Προτεινόμενων Προτάσεων Πολιτικής για τη Δημιουργία Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρίσεων για την Αναπηρία» προς τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής για τα ΑμεΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα και η  Ένωση «Μαζί για το Παιδί» πραγματοποίησαν Συνάντηση Εργασίας με υψηλόβαθμα στελέχη των υπουργείων Εργασίας, Παιδείας και Υγείας, με σκοπό την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του έργου, τη διάχυση του κειμένου προτάσεων πολιτικής για τη «Δημιουργία ενός Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρίσεων για την Αναπηρία» και τη δημιουργία αποτελεσματικών γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ των φορέων που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρίες και των υπευθύνων χάραξης κοινωνικής πολιτικής.

Στη συνάντηση που φιλοξενήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, έδωσαν το παρόν  η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, υψηλόβαθμα στελέχη από τα Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και Υγείας και από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι από το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα καθώς και από την κοινότητα των Ατόμων με αναπηρίες. Στη συνάντηση τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Ευχαριστούμε το «Μαζί για το Παιδί», για τις δράσεις που προάγουν την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  προσκαλούμε κάθε είδους πρωτοβουλία που μπορεί να βελτιώσει την ζωή των συμπολιτών μας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε κάθε τεκμηριωμένη άποψη, που μπορεί να ενισχύσει την συμπερίληψη των πιο ευάλωτων στην κοινωνία.  Γι’ αυτό και σήμερα, χαιρετίζουμε την ουσιαστική αυτή πρωτοβουλία, τα αποτελέσματα της οποίας είναι απτά και δίνουν λύσεις στις νέες δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία.»

Η κυρία Λυδία Ασωνίτη,  Risk Communication & Community Engagement Consultant στο γραφείο του  Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα, δήλωσε «Η πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών του Π.Ο.Υ/ Ευρώπης, με την υλοποίηση από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο που οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να αναδείξουν τη φωνή των κοινοτήτων, να τοποθετήσουν εμπεριστατωμένα στοιχεία στο επίκεντρο χάραξης πολιτική και να δημιουργήσουν γέφυρες μεταξύ των κοινοτήτων και των κυβερνητικών φορέων. Το έργο «Προάγουμε την Αναπηρία» υπογράμμισε την επίπτωση της πανδημίας στην κοινότητα των ΑμεΑ και δημιούργησε τη βάση για μια πλατφόρμα επικοινωνίας για την συμμετοχική χάραξη πολιτικής σε έκτακτες καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα της Ελληνική κοινωνίας μέσω αυτού του έργου, για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγραμμάτων ετοιμότητας χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω.»

Η κυρία Μαρία Χατζηνικολάκη, Διευθύντρια Προγραμμάτων & Συγκέντρωσης Πόρων της  Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» δήλωσε: «Στο πλαίσιο του έργου, εργαστήκαμε από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με στόχο να επικοινωνήσουμε στις αρχές τη φωνή και τις ανάγκες της κοινότητας της αναπηρίας την περίοδο της πανδημίας, ώστε κανείς να μη μένει πίσω.

Η άμεση ανταπόκριση της Υφυπουργού Εργασίας, κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου και όλων των Υπουργείων που εκπροσωπήθηκαν δια των στελεχών τους, μας κάνει αισιόδοξους ότι αυτή θα είναι μόνο η αρχή για μια νέα περίοδο αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ισότιμων πολιτικών, που θα συμπεριλαμβάνουν τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ακόμα και σε περιόδους κρίσεων.»

Scroll to Top