Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

SMARTS 3η Ευρωπαϊκή Συνάντηση

 Η ομάδα εργασίας του σχεδίου Erasmus+ “SMARTS” συναντήθηκε στη Λουσά,   Πορτογαλίας στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2022. Στη συνάντηση συζητήθηκαν η πρόοδος,   τα επόμενα βήματα του σχεδίου ενώ παρουσιάστηκαν, τα μέχρι τώρα, αποτελέσματα   της εφαρμογής της μεθοδολογίας Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων στο Ι.Π.Α.Π ‘’Η   ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’.

Scroll to Top