Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

SMARTS: Supporting Me About Rights To Sexuality

Στις 19 Μαΐου 2021, ξεκίνησε η πρώτη διαδικτυακή εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράμματος SMARTS: Supporting Me About Rights To Sexuality. Η πρώτη εκπαίδευση αφορά στο μοντέλο της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων (Supported Decision Making), ένα εργαλείο που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να διατηρούν το δικαίωμά τους να αποφασίζουν για τον εαυτό τους, διαλέγοντας υποστηρικτές που τους βοηθούν στις επιλογές τους.

Η Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων αποτελεί κεντρικό άξονα του προγράμματος SMARTS. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης σε τρεις ενότητες, καθώς και μέσα από τρία διαδικτυακά σεμινάρια.

Scroll to Top