Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης -ΚΔΗΦ

Αποτίμηση της Πράξης Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής – ΚΔΗΦ – Ι.Π.Α.Π ‘’Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε ή να κατεβάσετε το συνημένο αρχείο.

Scroll to Top