Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για τέταρτη συνεχή τριετία πιστοποιήθηκε με επιτυχία, στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2015 στο πεδίο εφαρμογής: «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για ΑΜΕΑ. Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Υλοποίηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων».

Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία TUV HELLAS στηρίζει την προσπάθειά μας προσφέροντας δωρεάν όλες τις επιθεωρήσεις πιστοποίησης.

Scroll to Top