Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Τίτλος: ERASMUS+ Project, “Jump to the Job”

Στις 13&14 Νοεμβρίου έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση για το ERASMUS+ Project, “Jump to the Job” στα γραφεία του EPR στις  Βρυξέλλες. Το Ίδρυμα εκπροσώπησαν ή Κα Κατσούδα Καίτη και η Κα Σηφάκη Νεκταρία.

Συναντήθηκαν οι συμμετέχοντες οργανισμοί, οι οποίοι ήταν το Ίδρυμα Θεοτόκος από την Ελλάδα, το Intras  από την Ισπανία, το GTB από το Βέλγιο, το URI από τη Σλοβενία, το UCLL από το Βέλγιο και το Lyk-z-από τη Νορβηγία.

Το EPR σαν project manager, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα και συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες που αφορούν στη χρηματοδότηση, στις εκπαιδεύσεις, στα παραδοτέα και στην πορεία εφαρμογής τους. 

Scroll to Top